โปรแกรม กับ ซอฟต์แวร์ต่างกันอย่างไร?

โปรแกรม กับ ซอฟต์แวร์ต่างกันอย่างไร?

โปรแกรม กับ ซอฟต์แวร์ต่างกันอย่างไร?

โปรแกรม กับ ซอฟต์แวร์ต่างกันอย่างไร? โปรแกรม คือ ชุดคำสั่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้ โปรแกรมประกอบไปด้วยชุดของสั่งที่ทำงานหนึ่งคำสั่งในหนึ่งหน่วยเวลา โดยทั่วไปโปรแกรมจะเก็บอยู่ในพื้นที่ของหน่วยเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้โดยคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์จะดึงคำสั่งมาทีละหนึ่งคำสั่งแล้วประมวลผลและดึงคำสั่งถัดไปมาทำงานเช่นนี้เป็นวง (Cycle) หน่วยเก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำสามารถเก็บข้อมูลซึ่งก็คือคำสั่งที่ให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตาม

ในส่วนของซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ คือ คำกล่าวทั่วไปที่ใช้กล่าวถึงโปรแกรมหลายชนิดที่ใช้ในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ และอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ตัวของซอฟต์แวร์นั้นเป็น ชุดคำสั่งที่ใช้ในการสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน โดยจะอยู่ในลักษณะเป็นชุดคำสั่ง หรือที่เรารู้จักในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 สรุปง่ายๆ โปรแกรมกับซอฟต์แวร์จะมีความต่างในเรื่องของที่มา อย่างเช่นโปรแกรมจะถูกเขียนมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ ส่วนซอฟต์แวร์คำกล่าวของโปรแกรมที่เราใช้เรียกนั่นเอง